Garantisymboler

Vilkår styring

Ebeco AB gir 5 års produktgaranti for materialfeil på produkter levert av Ebeco, heretter kalt produktene. Garantien gjelder kun under forutsetning av at installasjonen av produktene er utført av autorisert elektroinstallatør iht. gjeldende forskrifter og i samsvar med Ebecos monterinsanvisning. 

Garantien gjelder ikke for installasjoner som er utført av uautorisert elektroinstallatør eller hvis en uautorisert elektroinstallatør har gjort endringer eller reparasjoner. Garantien gjelder heller ikke det har oppstått feil som en følge av monteringsfeil. Garantien dekker heller ikke skader som skyldes skadeverk, brann, lynnedslag, vannskade eller skader som skyldes uaktsomhet, unormal bruk eller ulykker. 

Hvis det oppstår materialfeil som dekkes av garantien, skal Ebeco AB informeres om dette før tiltak iverksettes.

Hvis det kreves dekning iht. garantien, skal garantien og den tilhørende fakturaen fremvises.