Generelle leveringsvilkår

Bruk

Generelt gjelder generelle leveringsbestemmelser NL 09 med følgende tillegg og spesifikke garantivilkår for visse produktkategorier.

Leveringsvilkår

Alle leveringskostnader gjelder pris fritt transportør (FCA Ebeco, Incoterms 2010) med mindre annet er angitt. Bestilte varer leveres normalt dagen etter ordren, med mindre annet er avtalt. Varene leveres i emballert pakke eller pall via speditør. Hvis transporten skjer via Ebecos speditør, debiteres kunden i henhold til gjeldende satser. Ev. transportskader skal registreres på fraktseddel ved mottak for å være gyldige. Disse vilkårene gjelder for leveranse innen Sverige.

Priser

Ingen priser angis på websiden eller i kataloger, separat aktuell prisliste gjelder. Prisene er alltid oppgitt ekskl. mva, 25 %. Ebeco tar forbehold om ev. prisøkninger som ligger utenfor vår kontroll. Prisjusteringer kan finne sted uten varsel.

Betalingsvilkår

Kredittid normalt 30 dager netto med mindre annet er avtalt. Etter forfallsdato påløper forsinkelsesrenter med 10 %. Eventuelle merknader til fakturaen må sendes til oss innen 8 dager etter mottak for å være gyldige. Det gjennomføres en vanlig kredittsjekk.

Retur

Kjøp av vare kan heves. Tilbakekjøp gjøres hvis varen returneres i uskadet stand i originalemballasjen med et returfratrekk på 20 %. Hvis varen ikke er i fullgod stand, har Ebeco rett til et større returfratrekk. Spesialtilpassede eller endrede produkter tilbakekjøpes ikke. Retur mot etterkrav godkjennes ikke. Alle produktreturer må godkjennes på forhånd av Ebeco. Kontakt Ebeco, +46 31-707 75 50 eller på info@ebeco.se for mer info ved retur.

Produktendring

Ebeco forbeholder seg retten til å gjøre konstruksjonsendringer som kan påvirke ytelsen til produktet. Du finner aktuelle produktspesifikasjoner, i tillegg til de nevnte, på ebeco.se, i kataloger, på produktblad samt i installasjonsanvisninger.

Garanti

For produkter er garantiperioden normalt 2 år med mindre annet er angitt. Se garantivilkår.

Ansvar

Ebeco skal ikke stå ansvarlig for følgeskader som kan oppstå på grunn av feil produkt eller uriktig fulgte monteringsanvisninger, f.eks. produksjonsstans, tapte inntekter eller andre indirekte skader for kjøpere eller varer som er overlatt til tredjepart. Dette gjelder også for skade på produkter produsert for kjøpere eller tredjeparter.