Installasjon og garanti

  • Installasjon og garanti

Det er viktig for oss at du føler deg trygg med gulvvarme fra Ebeco. Derfor tilbyr vi 25 års garanti på våre produkter. Vi samarbeider også med en rekke dyktige elinstallatører som kan hjelpe deg å installere gulvvarmen. Når det gjelder elektriske installasjoner, er det nemlig forskrifter som må følges. Her forklarer vi hvordan alt fungerer.

Hvem kan installere gulvvarme?

Elektrisk gulvvarme omfattes av nasjonale forskrifter. De sier at alle systemer for elektrisk gulvvarme skal installeres og kobles til strømnettet av en autorisert installatør. Den enkleste måten å kjøpe gulvvarme på, er ganske enkelt å ta kontakt med en elinstallatør og be om et tilbud.

Husk at du kan benytte deg av et ROT-fratrekk når du bruker håndverkere til å installere varmegulv.

Våre produkter selges i utvalgte byggvarehus og gulvbutikker. Når du kjøper gulvvarmeproduktet hos en av disse, må du sørg for å få en autorisert elinstallatør til å stå for installasjonen. Ofte tilbyr butikken håndverkere som en tjeneste, spør gjerne etter dette!


Installasjon

Nøyaktig hvordan installasjonen foregår, avhenger alt etter hvilket produkt som brukes – kabel, matte eller folie. Generelt handler det om at varmekilden festes på et rent og jevnt underlag, sparkles inn eller dekkes med lim der det kreves, før du legger overgulvet. Du finner en detaljert beskrivelse av hvordan installasjonen foregår, i våre monteringsanvisninger

Måling og dokumentasjon

  1. Før, under og etter installasjonen skal installatøren motstands- og isolasjonsmåle gulvvarmen. Det er for å sikre at varmekabelen ikke er blitt skadet under installasjonen eller gulvleggingen.
  2. Målingene dokumenteres i et garantibevis som overleveres av installatøren når alt er ferdig.
  3. Bilder av installasjonen skal også legges ved garantibeviset, slik at man enklere kan lokalisere eventuelle feil hvis det mot formodning skulle oppstå etter at gulvet er lagt. 

Enkel håndtering av dokumentasjon med vår webapp

Ebeco har en tjeneste som installatøren kan bruke for å slippe å håndtere dokumentasjonen i papirform. Det er en webapp som heter Garantera Ebeco. Den gjør at alle måleverdier enkelt kan logges og sikres direkte på mobil eller datamaskin, og umiddelbart suppleres med bilder. Garantibeviset leveres via e-post, altså ingen fare for at papir kommer bort.


Garanti på Ebecos gulvvarme

Med et gyldig garantibevis gir vi 12 års grunngaranti på alt som inngår i gulvvarmepakken – ekskludert termostaten. Det gjelder også Ebecos isolerplater som ble installert sammen med gulvvarmen. Vår garanti dekker 100 % av kostnadene ved en eventuell skade.

Vi gir deg dessuten mulighet til å registrere deg og forlenge garantitiden på gulvvarmen til 25 år. På termostaten gir vi imidlertid 5 års garanti. Alle vilkår og forutsetninger finner du i garantibeviset. Stol på Ebeco.