Skinnevarme mot togstans og fastfrosne sporvekslere

  • Skinnevarme mot togstans og fastfrosne sporvekslere

For problemfri jernbane under skiftende forhold om vinteren brukes skinne- og punktvarme. 

Et produkt som varmer opp skinnen for å sikre at alt går som vanlig uten uventede togstans og fastfrosne sporvekslere på grunn av kulde, snø og is. Å manuelt rydde sporvekslerne for snø og is kan utgjøre en alvorlig fare for vedlikeholdspersonellet. For problemfri togdrift om vinteren er det derfor nødvendig å varme skinner og sporvekslere for å sikre at sporoverflaten holder seg is- og snøfri og at sporvekslerne fungerer.