Styring – systemets hjerte og hjerne

  • Styring – systemets hjerte og hjerne

Styringen er varmesystemets hjerte og hjerne. Hjernen gjør at systemet holder nøyaktig den temperaturen som anlegget krever. Hjertet gjør systemet energieffektivt og miljøvennlig.

Det kontrollerer at systemet gjør jobben ved å holde jevn temperatur, begrense varmen innen et bestemt intervall eller overvåke uforutsette avvik – styringen gjør ganske enkelt systemet til et smart system. For å oppnå best mulig resultat og spesifikke anleggskrav leverer vi alltid styring som matcher nettopp deres anlegg og behov.