Parallellresistiv kabel – konstant effekt

Parallellresistive kabler består av to parallelle ledninger. Ledningene er viklet i motstandstråd som har kontakt med ledningene med jevne mellomrom, såkalte kontaktpunkter.


Strømmen går gjennom motstandstråd mellom to kontaktpunkter og danner et parallellkretselement. Uteffekten blir dermed konstant og avhenger av motstanden i motstandstråden.

Avstanden mellom kontaktpunktene varierer alt etter kabeltype.

Kablene fås i flere utførelser, men med ulike isolasjonsmaterialer og ulike kapslinger og effekter/m.

Egenskaper:

  • En tilkoblingsende
  • Kan kappes på stedet
  • Konstant effekt/m
  • Fås med ulike kapslinger
  • Fleksibel
  • Fås i versjoner for Ex-miljøer
  • Høy temperaturbestandighet
  • Høy effekt/m

Bruksområder:

  • Frostbeskyttelse og varmeholding av rør, tanker, beholdere, pumper og ventiler.