Parallellresistiv kabel – selvbegrensende

 • Parallellresistiv kabel – selvbegrensende

Selvbegrensende kabler som tilpasser effekten etter omgivelsestemperaturen.

Den selvregulerende varmekabelen består av to parallelle ledninger støpt i et halvledermaterial som tilpasser effekten etter omgivelsestemperaturen. Når temperaturen endres, endres materialets egenskaper.

Ved temperaturøkning synker effekten, og når den kjøles, øker effekten. Dette skjer innen et gitt temperaturområde for kabelen.

Effekten avtar altså med stigende temperatur, noe som muliggjør krysslegging, hindrer overoppheting og muliggjør bruk i brann- og eksplosjonsfarlige rom. 


Egenskaper: 

 • Selvregulerende med tilpasningsbar effekt
 • Kan brukes innen flere ulike temperaturområder
 • Behovsstyrt effektgradering
 • Høy kjemisk bestandighet
 • Kreves ingen temperaturbegrensning (viktig fordel ved bruk innenfor Ex-områder)
 • Enkel å trekke og installere
 • Kan kappes til ønsket lengde fra rullen
 • Tilkobling med innstikkskobling
   

Bruksområder:

Varmekabelen ELSR (selvregulerende) kan brukes til frostbeskyttelse og til å opprettholde konstante temperaturer på beholdere, rør, ventiler, osv. Varmekabelen tåler, med unntak av tilkoblingene, å senkes ned i væske. Hvis kabelen skal brukes i et aggressivt miljø (kjemisk eller petrokjemisk industri), belegger vi varmekabelen med en kjemisk bestandig kapsling (fluorpolymer), alternativt ”BOT”. 


Funksjon: 

Selvregulerende varmekabler består av to parallelle bussledninger støpt i plastvarmeelement, liggende i omgivende kullpartikler. Hvis temperaturen øker ved drift, utvides platen på grunn av molekylekspansjon, og avstanden mellom kullpartiklene øker. Motstanden øker og effekten avtar. Ved nedkjøling skjer det motsatte, og effekten øker.

Denne fysiske egenskapen med å ikke overstige de spesifiserte temperaturene, forenkler også krysstrekkingen av selvregulerende kabler og gjør det mulig å klare seg uten noen enhet for avslåing ved en gitt temperatur.