Veiledninger

Konsulenttekster

Her finner du som konsulent forslag som du kan bruke i forespørselsunderlaget.

Ebeco ritningar

63.H Elektrisk varmesystem

Elektrisk varmesystem – Varmekabel for takrenner og nedløpsrør

Takrenner og nedløpsrør samt eventuelle kilrenner utstyres med komplett varmekabelanlegg i henhold til Ebeco Smarta Tak eller tilsvarende, som vist i tegning.

Selvregulerende varmekabel T-18 (alt. T-18 CT for papp- og asfalttak). Tilkoblinger og skjøter utføres med Smartlock P / Smartlock S. Kabel festes i renner og takfot med Smartclip F / Smartclip H for limfri innfesting. Øvrig tilbehør samt montering i henhold til leverandørens anvisninger.

Styring

Apparatskap utstyrt med sikringer og jordfeilbryter samt termostat EB-Therm 800 med styring via temperatur- og fuktgivere. Potensialfri alarmkontakt (summeralarm) for utløst jordfeilbryter, innkoblingsforsinket tidsrelé (6 sløyfer og oppover) samt giverfeil.

Anlegget skal programmeres til maks./min. (+2 / –10 grader) med fuktfunksjon og deretter eventuelt justeres etter behov.

Elektrisk varmesystem – Varmekabel for markvarme

Det skal finnes varmekabelanlegg for snø-/issmelting på mark, i henhold til tegning. Varmekabel skal være Ebeco Multiflex 27 eller tilsvarende.

Øvrig tilbehør samt montering i henhold til leverandørens anvisninger.

Styring

Apparatskap utstyrt med sikringer og jordfeilbryter samt termostat EB-Therm 800 med styring via temperatur- og fuktgivere. Potensialfri alarmkontakt (summeralarm) for utløst jordfeilbryter, innkoblingsforsinket tidsrelé (6 sløyfer og oppover) samt giverfeil.

Anlegget skal programmeres til maks./min. (+2 / –10 grader) med fuktfunksjon og deretter eventuelt justeres etter behov.

Elektrisk varmesystem – Varmekabel for gulvvarme

Serieresistiv gulvvarmekabel for innsparkling, type Ebeco Cable Kit eller tilsvarende. Gulvvarme skal styres av termostat med gulvgiver, type Ebeco EB-Therm 205 eller EB-Therm 500 med mulighet til energispareprogram.

For å begrense påvirkning fra termisk masse i et betongbjelkelag, skal det under gulvvarmen installeres en isolerplate på 20 mm, type Ebeco Cable Board med utfreste spor på c/c 10 cm.

Elektrisk varmesystem – Varmekabel komfortgulvvarme leiligheter

Formålet med komfortgulvvarmen er at gulvet (flis) skal være behagelig å gå på, dvs. at det ikke oppleves som kaldt og at det gir en tørkende effekt. Anbefalingen er å holde 25 °C på gulvoverflaten.

Bad/WC/hall skal utstyres med serieresistiv gulvvarmematte av type Ebeco Thermoflex 60 eller gulvvarmekabel av type Ebeco Cableflex 6 eller tilsvarende, for innsparkling. Installert effekt skal være 60 W/m², gir maksimalt ca.. 25–26 °C på gulvoverflaten. Gulvvarmen skal styres av termostat med gulvgiver, type Ebeco EB-Therm 500 med programmet komfortvarme aktivert. Programmet inneholder forhåndsinnstilt temperatur og tidsstyring (justerbar) samt maks. begrensning på innstillbar temperatur (justerbar). Maksbegrensning for justerbar temperaturinnstilling skal også låses maskinelt ved å koble fra fjernstyringsinngangen.

Installasjoner skal dokumenteres i henhold til produsentens instruksjoner og utføres i Garantera-appen for å oppnå 25 års garanti. Garantisertifikat med tilhørende testprotokoll skal sendes videre til koordinerende part.

Individuell måling av strømforbruk for oppfølging skal utføres via trådløs M-Bus-kommunikasjon. Denne entreprenaden inkluderer levering av EB-Connect trådløs M-Bus-modul til EB-Therm 500-termostaten.

Den trådløse M-Bus-modulen installeres og tilkobles sammen med termostaten, og skal dokumenteres i Garantera-appen sammen med andre varmekabelinstallasjoner for videre sending til koordinerende part.

Elektrisk varmesystem – Varmekabel komfortgulvvarme hotellrom (termostat plassert i elsentral)

Formålet med komfortgulvvarmen er at gulvet (flis) skal være behagelig å gå på, dvs. at det ikke oppleves som kaldt og at det gir en tørkende effekt. Anbefalingen er å holde 23 °C på gulvoverflaten.

Baderommene på hotellet utstyres med serieresistiv gulvvarmematte av type Ebeco Thermoflex 45 eller gulvvarmekabel av type Ebeco Cableflex 6 eller tilsvarende, for innsparkling. Installert effekt skal være 45 W/m², gir maksimalt ca.. 22–24 °C på gulvoverflaten. 

For å begrense påvirkningen fra betongbjelkelagets termiske masse skal det under gulvvarmen installeres en isolerplate på 10 mm, type Ebeco Thermo Board eller tilsvarende. 

Styring

Styring skal skje via termostat av type Ebeco EB-Therm 800 eller tilsvarende, med regulerende giver innfelt i gulv på hvert baderom. Termostaten skal plasseres i sentralen og være utstyrt med lav og høy børverdiinngang samt utkoblingsforsinkelse (ettergangstid) innstilt på 2 timer.

Gulvvarmen på baderommene skal styres til innstilt høy børverdi (+23 °C) samt lav børverdi (+15 °C) via potensialfri utgang fra rommets kortleser til fjernstyringsinngangen på termostaten.

Elektrisk varmesystem – Varmekabel komfortgulvvarme hotellrom (termostat plassert i baderom)

Formålet med komfortgulvvarmen er at gulvet (flis) skal være behagelig å gå på, dvs. at det ikke oppleves som kaldt og at det gir en tørkende effekt. Anbefalingen er å holde 23 °C på gulvoverflaten.

Baderommene på hotellet utstyres med serieresistiv gulvvarmematte av type Ebeco Thermoflex 45 eller gulvvarmekabel av type Ebeco Cableflex 6 eller tilsvarende, for innsparkling. Installert effekt skal være 45 W/m², gir maksimalt ca.. 22–24 °C på gulvoverflaten. 

For å begrense påvirkningen fra betongbjelkelagets termiske masse skal det under gulvvarmen installeres en isolerplate på 10 mm, type Ebeco Thermo Board eller tilsvarende. 

Styring

Styring skal skje via termostat av type Ebeco EB-Therm 500 eller tilsvarende, med regulerende giver innfelt i gulv på hvert baderom. Termostaten skal plasseres i baderom og være utstyrt med lav og høy børverdiinngang samt utkoblingsforsinkelse (ettergangstid) innstilt på 2 timer.

Gulvvarmen på baderommene skal styres til innstilt høy børverdi (+23 °C) samt lav børverdi (+15 °C) fra rommets kortleser til fjernstyringsinngangen (230 V) på termostatens bakside.