Veiledninger

Komfortgulvvarme – systemløsninger for forbedret energiytelse

En uavhengig studie som ble initiert av HSB og PEAB, har undersøkt mulighetene for å oppfylle dagens og fremtidens energikrav og samtidig installere og bruke komfortgulvvarme på en optimal måte. Studien ble gjennomført av Bengt Dahlgrens AB og finansiert av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Studien har resultert i fire anbefalinger for å bidra til å øke energieffektiviteten for komfortgulvvarme.

Badrum med tvålar och handfat
Guide Värmemotstand ikon

1. Isolere

Den termiske massen i bjelkelaget påvirker hvor raskt temperaturen i gulvet stiger ved effekttilførsel. Med isolasjon under varmesløyfene begrenses påvirkningen fra bjelkelagets termiske masse, og oppvarmingstiden reduseres. Studien viser at strømforbruket kan reduseres med ca. 10 % sammenlignet med et komfortgulvvarmesystem uten isolasjon.

  • Ebecos anbefaling: Vi tilbyr en rekke isolerplater som er designet for å passe sammen med våre varmeløsninger for å skape energieffektive systemer. Se vår isolasjon
Guide Energiprogram ikon

2. Bruke tidsstyring

Studien viser at man, ved å bruke en termostat med muligheter til å tidsstyre gulvvarmen, kan redusere strømforbruket med opptil 20 % sammenlignet med et komfortgulvvarmesystem i konstant drift.

Guide Timer ikon

3. Inkludere maksimumsgrense 

For å forvisse seg om at brukeren ikke maksimerer termostaten i forventning om å få en høyere temperatur, og dermed øke strømforbruket, anbefales det å legge inn en maksimal gulvtemperatur i termostaten. Dette bør imidlertid ikke komme i konflikt med et av formålene med komfortgulvvarmen – nemlig god fotkomfort. Komfortgulvvarmen bør derfor alltid kunne levere 25–26 °C på gulvoverflaten.

  • Ebecos anbefaling: Ebecos termostat EB-Therm 500 inneholder et program for komfortvarme med maksimumsbegrensning, og den er dermed klargjort for å kunne levere iht. disse anbefalingene. Vi anbefaler en installert effekt på 60 W/m2 for å oppnå forventet temperatur.

 

Guide Kabel ikon

4. Begrense den oppvarmede overflaten

En effektiv måte å redusere strømforbruket på, er å begrense overflaten som dekkes av varmesløyfer og at man ikke installerer i perifere overflater, slik som under vaskemaskin e.l., men bare i oppholdssoner. 

For eksempel: Hvis man reduserer den installerte overflaten med 20 %, gir dette en tilsvarende energibesparelse.  

 

Mer om studien: Prosjektet ble initiert av HSB og PEAB for å undersøke mulighetene for å tilby komfortgulvvarme og samtidig oppfylle kravene til energieffektive boliger. Prosjektet ble gjennomført i 2020 av Bengt Dahlgren Göteborg AB i HSB Living Lab.

Les hele rapporten