• Følerkabel 3 m høytemp.

Du må supplere EB-Therm 800 med denne artikkelen hvis du skal styre temperaturer over +75 °C.

Artikler
El-nr. Artikkelnr. Betegnelse Lengde
5431648

8581673

Giverkabel Høytemp. 3,0 m
PDF version