Vårt bærekraftsarbeid

Hållbarhetsarbete - Solceller på tak

Miljø

Vi jobber systematisk med å redusere produktenes miljøpåvirkning i et levetidsperspektiv (fra utvikling, produksjon og bruk til gjenvinning). Vi jobber etter en prosessorientert metode som vi har etablert innenfor rammene for vårt miljøstyringssystem (ISO 14001). Vi overholder direktivene, lovene og forordningene som gjelder innenfor vårt virksomhetsområde. Vi jobber dessuten proaktivt for å sikre at vi alltid er forberedt på aktuelle oppdateringer. 

Produktene består av ulike råvarer, som f.eks. plast og metall. Miljøpåvirkningen avhenger derfor i stor grad av hvilke råvarer vi velger. Vi jobber proaktivt med å velge så bærekraftige materialer som mulig med hensyn til farlige egenskaper, resirkulerbarhet og klimaavtrykk. Vi bruker dessuten tredjepartsvurderinger (SundaHus, Byggvarubedömningen og Svanen) og bidrar dermed til det svenske miljømålet Giftfri Miljö.

Etikk og menneskerettigheter

Ved produksjon av elektroniske produkter kreves det blant annet metallråvarer. Vi sikrer derfor, gjennom grundige leverandørvurderinger, at metallene utvinnes på en måte som ikke strider mot menneskerettighetsprinsippene. Ebeco aksepterer ikke at det brukes konfliktmineraler (3TG) i produksjonen av våre produkter. Dette for å unngå finansiering av og støtte til bevæpnede gruppers uetiske utvinning, transport og handel i konfliktutsatte områder.  

Kvalitet

Kvalitet er ensbetydende med å leve opp til krav og forventninger, både lovmessige og kundemessige. Vi opprettholder god kvalitet gjennom den prosessorienterte arbeidsmetoden som vi har etablert innenfor vårt kvalitetsstyringssystem (ISO 9001). Oppsummert betyr dette at vi skal levere produkter som lever opp til kundens forventninger i henhold til avtalte leveringsvilkår og som ikke strider mot gjeldende bestemmelser. Vi utfører god kvalitetskontroll av produksjonen for å sikre at produktene overholder kravene og at vi på denne måten unngår reklamasjoner fra kundene. Vi har også tydelige rutiner rundt bestillingsprosessen for å sikre at produktene leveres iht. avtalte leveringsvilkår.

Energy Saver viser deg veien

Våre varmeløsninger gir deg ikke bare mulighet til effektiv oppvarming. De gir også gode muligheter til reduserte energikostnader. For å gjøre det enkelt for kunden å velge energibesparende alternativer, har vi laget Energy Saver-symbolet. Symbolet står på alle produkter vi kan anbefale om man vil handle smartere.

ISO-sertifisert

Vi er ISO-sertifisert iht. ISO 14001 og ISO 9001.