Depron

Kun eksport. Ikke for engros.

Depron

Spesifikasjoner

Spesifikasjon Data
Flammepunkt > +380 ºC
Kontinuerlig temperatur, maks. 75 ºC
Trykkfasthet (EN 16354) 90 kPa
Trinnlydsdemping (EN 16354) 22 dB
Løselighet Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler
Smeltepunkt 100 ºC
Vannavstøtende 100 %
Varmeledningsevne, λ 0.034 W/mK

Dokumenter

Garanti

Nedenfor finner du våre generelle leveringsbestemmelser.

Våre garantivilkår