Quick Board
Energy Saver

Quick Board

Isolerplate

Bruk

 • Egnet ved snøsmelting mark
 • For normal trafikkbelastning
 • Värmeledningsförmåga
  (λ) 0,034 W/mK
 • Värmemotstånd
  (R) 0,86 m²K/W
 • Tjocklek 30 mm
  30 mm
 • Gir et energieffektivt anlegg
 • Energibesparelse med opptil 50 %
 • Kompresjonsbestandig
Quick Board har en spesiell struktur som reflekterer varmen oppover på en svært effektiv måte. Sammenlignet med et referansesystem uten isolering blir oppvarmingstiden opp til 50 % kortere. Fordi du ikke trenger å kjøre snøsmeltingsanlegget så lenge, betyr det spart energi for deg og strømregningen.

Quick Board

Spesifikasjoner

Spesifikasjon Data
Flammepunkt > +380 ºC
Kontinuerlig temperatur, maks. 75 ºC
Trykkfasthet (EN 826) 300 kPa
Løselighet Høy motstand mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler
Materiale Ekstrudert polystyren
Smeltepunkt 100 ºC
Vannavstøtende 100 %
Varmeledningsevne, λ 0.034 W/mK

Garanti

25 års garanti

 

 

 

 

 

 

 

 

12 års produktgaranti ved materialfeil. For termostaten i settet gjelder 5 års produktgaranti. Garantitiden på gulvvarmen utvides til 25 år hvis installasjonen utføres av en autorisert elektroinstallatør og dokumenteres i Ebecos tjeneste Garantera.

Våre garantivilkår