Värmekabelskylt

Varmekabelskilt

Skiltet informerer om det er installert varmekabel. Inngår i E 89 601 11.

Varmekabelskilt

Spesifikasjoner

Spesifikasjon Data
Materiale Plast

Dokumenter

Garanti

Nedenfor finner du våre generelle leveringsbestemmelser.

Våre garantivilkår