Veiledninger

Smarta Tak – varmeløsning for takrenner og nedløpsrør

Varme er en god løsning på mange typer kalde problemer, for eksempel snø i takrenner og nedfallsrør. Snøen blir til is og kan forårsake frostsprengning i boligen. Eller danner istapper som kan løsne og gjøre betydelig verre skade. Med en varmeløsning smelter snøen før den skaper problemer.

Smarta Tak - Lösningar för snösmältning i stuprör och hängrännor

Smarta Tak – Snøsmeltingsanlegg

Et snøsmeltingsanlegg er et system av varmekabler, smart styring og tilbehør som hindrer isdannelse og gjør at snøen smelter. Formålet er å holde en åpen kanal for drenering av vann, slik at det ikke fryser på veien ned til frostfri sone. Det trengs snøsmeltingsanlegg på de fleste tak.

Alle tak er ulike, og derfor tilpasser vi systemet til hver installasjon. Styringen tilpasses også helt etter anleggets behov. Vi har smarte styresystemer som tar hensyn til både temperatur og fuktighet. Da kobles varmen bare inn når det er fare for isdannelse. På denne måten blir snøsmeltingsanlegget både energieffektivt og økonomisk.

Da vi utviklet Smarta Tak, tok vi spesielt hensyn til de som installerer varmeløsningene. Det skal være raskt, smidig og trygt å installere Smarta Tak.

Er du huseier eller representant for et borettslag?

Ønsker du hjelp til prosjektering, tilbud og installasjon av Smarta Tak? Vår support hjelper deg videre! 

Som huseier og borettslag har man plikt til å sørge for at det ikke raser is og snø fra taket. Det betyr at du må overvåke risikoen for ras og fjerne isen og snøen som kan rase ned. Huseieren/borettslaget som ikke gjør dette, kan stilles ansvarlig både strafferettslig og erstatningsrettslig.

Komponenter i Smarta Tak-systemet

De selvregulerende egenskapene til varmekabelen T-18 gjør den enkel å legge og installere.
Kabelen legges én vei og festes med Smartclip eller limes i rennen. T-18 leveres per løpemeter og er metermerket for å forenkle utregningen av dellengder. Ved takpapp og takshingel skal T-18 CT brukes. T-18 og T-18 CT er PVC-frie og godkjent iht. RoHS, som betyr at de ikke inneholder skadelige stoffer. Den innebygde UV-beskyttelsen gjør dem bestandige mot sollys.

En kapasitiv fuktgiver som brukes til å styre takanlegget mer energieffektivt. Den aktiveres ved behov, noe som minimaliserer driftstiden og sparer energi. Fuktgiveren brukes som tilbehør til termostaten EB-Therm 800.

Smartlock gjør installasjonen både enkel og rask. Den skjøter og forgrener varmekabelen T-18, både varme- til varmekabel (Smartlock S) og varme- til tilkoblingskabel (Smartlock P).

Smartclip gjør monteringen av varmekabelen rask og enkel. Du slipper å lime og får gjort jobben uansett vær. Kabelen kan lett flyttes ved rengjøring av rennen og raskt demonteres ved behov. Fås for takfot (Smartclip F), for renne (Smartclip H), for utkast (Smartclip U) og Smartclip T for nedløpskum / overgang mellom takrenne og nedløpsrør.

EB-Therm 800 er en unik DIN-montert termostat som lar deg velge mellom fire ulike driftsmoduser; Maks./Min.; Varme; Kjøling og industri. Vi har utviklet denne termostaten med fullt fokus på deg som bruker, noe du vil merke på enkelheten i alt fra installasjon til menynavigering og innstilling.

Vi har komplette apparatskap som inneholder styring, sikringer, jordfeilbryter og hovedbryter – alt som trengs for et smart, økonomisk og sikkert snøsmeltingssystem. Ta kontakt med Ebeco for å få hjelp til den beste løsningen.