Flyplassen i München

  • Flyplassen i München

Flyplasser er velsmurte maskinerier med knappe tidsskjemaer og små marginer. For å kunne holde en høy standard både på punktlighet og kundetilfredshet og dermed beholde sin status som Europas beste flyplass, har Flughafen München Josef Strauss valgt å arbeide med Ebeco.

Med sitt nordsjøklima må München takle både regn og snø i store mengder, og her er gatene et ekstra utsatt punkt. Når snø og is legger seg over tid, kan både elektronikk og mekaniske deler skades. Derfor er avvanningsrenner en kritisk punkt i konstruksjonen av gatene. Avvanningsrennene må holdes åpne slik at snø og is kan renne vekk uten å stoppe opp. Derfor valgte flyplassen i München å installere en av Ebecos varmekabler. 

Ebecos frostbeskyttelseskabler i svært lave temperaturer

Kabelen som er installert, er ELSR-N, og kravspesifikasjonen bestod blant annet av at kabelen måtte klare å smelte is og snø selv ved 25 minusgrader. Tradisjonelle frostbeskyttelseskabler er ikke kraftige nok for en slik oppgave, og derfor ble Ebecos industrisortiment med kabler som tåler både høyere temperaturer og tøffere sertifiseringskrav et passende alternativ. I tillegg til temperatur- og sertifiseringskrav ble det stilt krav til fleksibilitet for at bevegelser og løse deler i gatene ikke skal skade kabelen.  

Et mer miljøvennlig alternativ

Det stilles strenge krav i alle deler av flyplassens virksomhet. Et godt eksempel er at flyplassens flåte av 12 meter lange snøfresmaskiner kjører ut på rullebanene hvis det faller mer enn tre millimeter snø. Samtidig fokuserer flyplassen på miljø og helse og velger mekaniske alternativer i stedet for kjemiske alternativer når de skal fjerne is og snø.