Gardermoen

  • Gardermoen

Ved Norges største flyplass, Gardermoen, passerer det over 20 millioner passasjerer i året. Her er de er opptatt av punktlighet så vel som å holde antall innstilte fly på et minimum. Derfor er det viktig at alle deler i kjeden fungerer perfekt. I 2014 ble i snitt 99 prosent av de planlagte flygningene gjennomført med en punktlighet på 90 prosent.

Varmekabel for bevegelige deler 

Kulde, snø og is er vanlige problemer for flytrafikken. Men det er ikke bare selve flyene og rullebanene som er viktige deler, men også gatene, eller ombordstigningsbroene som de også kalles, som kobler seg til flyet. Gatene har mange bevegelige deler som alle må holdes isfrie for å fungere riktig.

Kabler med svært høye effekter under krevende forhold

Forutsetningene stilte altså høye krav til varmekabelen. Den skulle blant annet varme opp den dårlig isolerte og pleksiglasskledde broen til minst 5 grader, selv ved utetemperaturer på 35 minusgrader. Høy effekt var derfor avgjørende, og Gardermoen henvendte seg til Ebecos industrisortiment for å finne kabler som kunne tåle svært høye effekter og tøffe forhold.

Til slutt falt valget på kabelen ELKM-AG-L, som er en serieresistiv kabel med fleksible bruksområder og som tåler å varmes opp til 260 grader. Kabelen er smidig og fleksibel og kan med fordel brukes på trange steder og i ulike former, for eksempel en væsketank. Den er isolert med PTFE og kan installeres på steder der det er fare for etseskader.