Renova

  • Renova

Renova er Vest-Sveriges ledende miljøselskap innen avfall og gjenvinning. Ved avfallskraftvarmeverket i Sävenäs blir Göteborgs søppel gjort om til varme og elektrisitet. Ved hjelp av Ebeco klarte Renova å hindre problemer med og dannelse av aske og kondens.

Renova samler inn og tar hånd om avfall på den beste og mest miljøvennlige måten. Det som ikke gjenvinnes eller omvandles til biogass, omvandles i stedet til strøm og varme ved avfallskraftvarmeverket i Sävenäs. Anlegget i Sävenäs står for ca. 30 prosent av fjernvarmen og 5 prosent av elektrisiteten i Göteborg-området.

Renovas utfordring

En del av avfallet brennes for å utvinne energi. Asken som dannes under brenningen, samles opp i såkalte askesiloer. Når asken faller ned i siloen, er den svært varm, og hvis det danner seg kondens på innsiden av siloen, kan asken feste seg og siloen gå tett. For å motvirke kondens og tilstopping tok Renova kontakt med Ebeco. 

 

Ebeco Industri løser problemet

Løsningen ble å legge en varmekabel i askesiloen som ved behov brukes til å varme opp siloen og fjerne kondensen. Ebeco brukte en mineralisolert varmekabel som kan varmes til høye temperaturer og som selv tåler svært høye temperaturer. Asken som faller ned i siloen, kan holde opp til 500 °C under vanlig drift, et temperaturnivå som vanlige varmekabler ikke tåler. Derfor brukes det en varmekabel tilpasset for industriell bruk.

Våre mineralisolerte varmekabler er utviklet for å takle de tøffeste industrielle bruksområdene. De er aldringsbestandige og svært temperaturbestandige.