Trafikverket

  • Trafikverket

Snø, is og kulde er alltid et problem for togtrafikken om vinteren. Derfor tok Trafikverket kontakt med Ebeco for å få hjelp. Sammen dro de i gang det som har blitt Ebeco Industris største prosjekt så langt når flere enn 800 sporvekslere skal utstyres med varmesystem for å takle vinteren. 

Det er ingen overdrivelse å si at snø, is og kulde har skapt problemer for den svenske togtrafikken de siste årene. Mye kan gå galt i det svenske klimaet om vinteren. Nedfalte ledninger og defekte tog er bare noen eksempler på problemene. Det er Trafikverket som står for bygging, drift og vedlikehold av Sveriges jernbaner, og et av de vanligste sporproblemene er fastfrosne sporvekslere om vinteren. 

Varmekabel for tøffe forhold 

Trafikverket tok kontakt med Ebeco, og dette var starten på det som skulle bli Ebeco Industris største prosjekt så langt. Man måtte fastsette en rekke tekniske detaljer, og alle delene i Trafikverkets strenge kravspesifikasjon måtte tilfredsstilles for at Ebecos system El-Point skulle kunne tas i bruk. Trafikverket ville blant annet at systemet skulle smelte 40 cm snø i timen og kunne fungere ned til –25 grader. Det skulle også tåle slitasjen som oppstår etter år med tung trafikk, men også salt, olje, diverse rengjøringsmidler og annen smuss som sporvognene med all sannsynlighet vil bli utsatt for. Da det var klart at Ebecos løsning tilfredsstilte alle kravene, tok det virkelige arbeidet til. 

Et langsiktig samarbeid

Samarbeidet mellom Ebeco og Trafikverket strekker seg over en tiårsperiode, og i løpet av denne perioden skal over 800 sporvekslere utstyres med varmesystemet. El-Point er en komplett varmeløsning for sporvekslere som består av en varmekabel med konstant effekt og som har en svært høy effektivitet sammenlignet med andre punktvarmesystemer. Takket være en høy varmestrålingsgrad og den termisk isolerende dekselprofilen varmes en stor del av skinnen opp slik at den fungerer som et varmeelement og gjør at snø enkelt smelter også mellom støtteskinner og bevegelige skinner i åpen posisjon.