Smarte Tak

  • Smarte Tak

Varme er en god løsning på mange kalde problemer, for eksempel snø i takrenner og nedfallsrør. Snøen blir til is og kan forårsake frostsprengning i boligen. Eller danner istapper som kan løsne og gjøre betydelig verre skade. Med en varmeløsning smelter snøen før den skaper problemer.

Et snøsmeltingsanlegg er et system av varmekabler, smart styring og tilbehør som hindrer isdannelse og som gjør at snøen smelter. Formålet er å holde en åpen kanal for drenering av vann, slik at det ikke fryser på veien ned til frostfri sone. Det trengs snøsmeltingsanlegg på de fleste tak.

Alle tak er forskjellige, og derfor tilpasser vi systemet spesielt for hver installasjon. Styringen tilpasses også helt etter anleggets behov. Vi har smarte styresystemer som tar hensyn til både temperatur og fuktighet. Da kobles varmen bare inn når det er fare for isdannelse. På denne måten blir snøsmeltingsanlegget både energieffektivt og økonomisk.

Når vi har produktutviklet Smarta Tak, har vi tatt spesielt hensyn til deg som installerer våre varmeløsninger. Det skal være raskt, enkelt og sikkert å installere Smarta Tak.


Er du huseier eller representant for et borettslag?

Smarta Tak kan enkelt installeres av den elinstallatøren dere vanligvis samarbeider med. Da får du hjelp med prosjektering, tilbud og installasjon.

Som huseier og representant for et borettslag plikter du å sørge for at is og snø ikke kan rase ned fra tak. Det betyr at du må overvåke risikoen for ras og fjerne isen og snøen som kan rase ned. Huseieren/borettslaget som ikke gjør dette, kan stilles ansvarlig både strafferettslig og skaderettslig.