Quick Board

  • Quick Board

Quick Board er en unik isolerplate for Ebecos snøsmeltingsanlegg. Kombinasjonen gir en energieffektiv og rask snøsmelting.

Halver oppvarmingstiden!

Quick Boardets spesielle struktur reflekterer varmen oppover på en svært effektiv måte. Sammenlignet med et referansesystem uten isolering blir oppvarmingstiden opp til 50 % kortere. Fordi du ikke trenger å kjøre snøsmeltingsanlegget så lenge, betyr det spart energi for deg og strømregningen.

Det kreves ingen spesielle forberedelser

Du forbereder underlaget på samme måte som et vanlig overflatebelegg, uten snøsmeltingsanlegg. Du trenger altså bare følge vanlige anbefalinger fra steinforhandleren. Det eneste du må tenke på, er å grave ut 7 cm ekstra, som er den totale høyden for snøsmeltingsanlegget inkl. Quick Board. Mellom isoleringen og varmekabelen/matten skal det være et sandlag på minst 2 cm. Ekstrudert polystyrencelleplast gjør Quick Board lett, slitesterk og bestandig overfor vannpåvirkning.

Dimensjonering

Quick Board er dimensjonert for bruk ved normal trafikkbelastning i hjemmemiljø o.l. Hvis du trenger en løsning for miljøer med regelmessig tung trafikk, ta kontakt med oss for prosjektering.

Tekniske spesifikasjoner
Mål 600 x 1200 x 30 mm / 0,72 m²
Materialtype Ekstrudert polystyren
Varmeledningsevne 0,034 W/mC
Trykkfasthet 14 ton/m²
Smeltepunkt >100 °C
Flammepunkt >380 °C
Maks. kontinuerlig temp. 75 °C
Vannavstøtende 100 %
Løselighet Høy resistens mot syrer og baser. Løselig i organiske løsemidler.
Miljø Uten freoner. Ingen bromerte flammehemmere.
Artikler
El-nr. Artikkelnr. Lengde Bredde Tykkelse Areal/plate Plater/pk. Areal/pk.
1837304 8960150 1200 mm 600 mm 30 mm 0,72 m² 4 stk. 2,88 m²
PDF version