Garantivilkår

Vi har tre ulike nivåer for våre utvidede garantier, alt etter hvilken kategori produktet tilhører. Klikk på kategorien produktet tilhører, så kan du lese mer om hvilke vilkår som gjelder. Du kan også finne produktet og se hvilke garantivilkår som gjelder, via hovedmenyen. For produkter som ikke står oppført nedenfor, gjelder generelle leveringsvilkår.
 

   

 

Vilkår gulvvarmeprodukter

Ebeco AB gir 12 års garanti for materialfeil på kabel/folie samt medfølgende tilbehør og eventuell isoleringsplate, i Cable Kit, Thermoflex Kit, Foil Kit, Foil 230 V, Multiflex 20-kabel, heretter kalt ”produktene”. Hvis det oppstår materialfeil på produktene i garantitiden, forplikter Ebeco AB seg til å reparere eller eventuelt bytte produktene uten kostnad for kjøperen. Ebeco AB påtar seg også å gjenopprette gulvet til sin opprinnelige stand etter utført reparasjon eller utskifting. 

For å kunne gjenopprette overflatelaget må kjøperen ha tatt vare på eller ha tilgang til 1 m² av det eksisterende gulvmaterialet. I våtrom forbeholder Ebeco AB seg retten til å legge ny kabel og nytt flisgulv oppå det eksisterende for å ikke bryte membranen.

Ebeco AB gir 5 års produktgaranti for den medfølgende termostaten.

Garantien gjelder kun under forutsetning av at produktene installeres av godkjent elektroinstallatør i henhold til gjeldende forskrifter og i samsvar med Ebecos monteringsanvisning. Garantibeviset og testprotokollen skal være fullstendig utfylt og, sammen med materialspesifikasjon, signert av elektroinstallatøren som utførte installasjonen. Det skal også foreligge bilder som viser alle produktene etter leggingen, men før de dekkes til, eller en detaljert skisse med kablenes/mattenes/folienes endeavslutninger og skjøter samt plasseringen til eventuelle bokser.

Den utvidede garantien gjelder bare under forutsetning av at produktene er installert sammen med Ebecos termostat.

Garantien gjelder ikke for installasjoner som ikke er utført av godkjent elektroinstallatør, og heller ikke hvis det er gjort endringer/reparasjoner som ikke er utført av godkjent elektroinstallatør. Garantien gjelder heller ikke hvis feilen har oppstått som et resultat av bruk av uriktige materialer og gulvkonstruksjoner eller som et resultat av monteringsfeil. Garantien dekker heller ikke skader som skyldes skadeverk, brann, lynnedslag eller vannskade eller skader som er forårsaket av uaktsomhet, unormal bruk eller ulykker.

Hvis det oppstår materialfeil som dekkes av garantien, skal Ebeco AB informeres om dette før tiltak iverksettes.

Hvis det kreves dekning i henhold til garantien, skal garantibeviset, den tilhørende faktura og utfylt og signert testprotokoll fremvises.

 

Utvidet garantitid ved registrering
Hvis installasjonen registreres i dette skjemaet, utvides garantitiden for gulvvarmeanlegget til 25 år. For termostaten gjelder fortsatt den opprinnelige garantien. Alle obligatoriske felt i webskjemaet må være riktig utfylt. Registreringen må skje senest 3 måneder etter installasjonsdatoen. Forutsetninger og vilkår gjelder som beskrevet ovenfor.


Dette gjelder følgende produkter:
Cable Kit 300
Cable Kit 200
Cable Kit 50
Thermoflex Kit 300
Thermoflex Kit 200
Foil Kit
Multiflex 20
Thermoflex 45
Cableflex

Vilkår Tak/Grunn/Frostbeskyttelse

Ebeco AB gir 10 års produktgaranti for materialfeil på produkter og tilbehør levert av Ebeco, heretter kalt "produktene". Hvis det skulle oppstå materialfeil på produktene i garantitiden, forplikter Ebeco AB seg til å reparere eller eventuelt bytte produktene uten kostnad for kjøperen.

Ebeco AB ger 5 års produktgaranti för medlevererad styrning.

Garantien gjelder kun under forutsetning av at installasjonen er utført av godkjent elektroinstallatør i henhold til gjeldende forskrifter og i samsvar med Ebecos monteringsanvisning. Garantibeviset og testprotokollen skal være fullstendig utfylt og, sammen med materialspesifikasjon, signert av elektroinstallatøren som utførte installasjonen. Varmekabelanlegget skal også dokumenteres med bilde, skisse eller tegning som viser leggingen før tildekking.

Garantien gjelder ikke for installasjoner som ikke er utført av godkjent elektroinstallatør, og heller ikke hvis det er gjort endringer/reparasjoner som ikke er utført av godkjent elektroinstallatør. Garantien gjelder heller ikke hvis feilen har oppstått som et resultat av bruk av uriktige materialer og konstruksjoner eller som et resultat av monteringsfeil. Garantien dekker heller ikke skader som skyldes skadeverk, brann, lynnedslag eller vannskade eller skader som er forårsaket av uaktsomhet, unormal bruk eller ulykker.

Hvis det oppstår materialfeil som dekkes av garantien, skal Ebeco AB informeres om dette før tiltak iverksettes.

Hvis det kreves dekning i henhold til garantien, skal garantibeviset, den tilhørende faktura og utfylt og signert testprotokoll fremvises.  


Dette gjelder følgende produkter:
F-10
T-18
Smarta Tak
Snowmat
Snowmelt
Multiflex 27
MI-60

Vilkår styring

Ebeco AB gir 5 års produktgaranti for materialfeil på produkter levert av Ebeco, heretter kalt “produktene”. Garantien gjelder kun under forutsetning av at produktene installeres av godkjent elektroinstallatør i henhold til gjeldende forskrifter og i samsvar med Ebecos monteringsanvisning.

Garantien gjelder ikke for installasjoner som ikke er utført av godkjent elektroinstallatør, og heller ikke hvis det er gjort endringer/reparasjoner som ikke er utført av godkjent elektroinstallatør. Garantien gjelder heller ikke det har oppstått feil som en følge av monteringsfeil. Garantien dekker heller ikke skader som skyldes skadeverk, brann, lynnedslag eller vannskade eller skader som er forårsaket av uaktsomhet, unormal bruk eller ulykker.

Hvis det oppstår materialfeil som dekkes av garantien, skal Ebeco AB informeres om dette før tiltak iverksettes.

Hvis det kreves dekning i henhold til garantien, skal garantibeviset og den tilhørende faktura fremvises.


Dette gjelder følgende produkter:
EB-Therm 800, inkl. givare
EB-Therm 355
EB-Therm 205
EB-Therm 55
Apparatskåp Mini
Apparatskåp Små anläggningar
Apparatskåp Stora anläggningar
Timer