Frostbeskyttelse

En enkel måte å forebygge skader og lekkasje som forårsakes av frostsprengte rør, er å bruke varmekabler som frostbeskyttelse for avløp og vannledninger. Varmekabelen kan brukes til å varme vannledninger i vinterhalvåret.

Istappar och fruset rör

Vanlige bruksområder for Ebecos frostbeskyttelsesprodukter er avløpsrør, vannrør og vannmålere i f.eks. hytter, garasjer, drivhus, campingvogner og båter. Produktene selges i faghandelen og installeres enkelt med støpsel.

  

Frostvakt 10

Frostvakt 10

Frostvakt 10 forebygger enkelt skader og lekkasje forårsaket av frostsprengte rør og vannledninger. Varmekabelen og den tilhørende gjennomføringen er drikkvannsgodkjent iht. KIWA (godkjenning 1289). 

Allsidig frostsikringsløsning

Frostvakt 10 er en PVC-fri varmekabel med ferdigmontert støpsel som enkelt kobles til et jordet vegguttak via jordfeilbryter. Vanlige bruksområder er avløpsrør, vannrør og vannmålere i f.eks. hytter, garasjer, drivhus, campingvogner eller båter. Frostvakt 10 er designet for kaldtvannsrør. 

Godkjent for installasjon i drikkevann

Frostvakt 10 med tilbehøret Suppleringssett F-10 er en typegodkjent frostbeskyttelsesløsning som egner seg svært godt for drikkevannsledninger. Omfattende tester utført av det godkjente sertifiseringsselskapet KIWA, viser at man kan føle seg helt trygg på at Frostvakt 10 med tilhørende kabelgjennomføring er en sikker frostbeskyttelsesløsning som ikke påvirker helsen negativt.

Selvregulerende varmekabel

Fordi varmekabelen er selvregulerende, kan den ikke overopphetes. Selv ikke om den legges på kryss for perfekt tilpasning til røret. Den er parallellresistiv, som betyr at den selvregulerende varmekabelen består av to parallelle ledere støpt i et halvledermaterial som tilpasser effekten etter omgivelsestemperaturen. Selv om det er plussgrader ute og man ikke trenger frostbeskyttelseseffekten, vil varmekabelen likevel være slått på. For å slå den helt av må du dra ut støpselet eller bruke Frostvakt Control, som slår av effekten ved plussgrader. Ved lengre kabler og innvendig legging anbefales alltid styring med termostat.

Effektiv frostsikringsløsning

Ved innvendig legging kan Frostvakt 10 frostbeskytte et 32 mm uisolert plastrør ned til –30 °C. Hvis effektbehovet er større, kan røret isoleres. Ved innvendig legging brukes Suppleringssett F-10. Maks. tilkoblingslengde for innvendig montering er 60 m. Fås i ferdige lengder fra 2–100 m. Kabelen selges også som metervare.

  

Frostvakt 25

Frostvakt 25

Ebeco Frostvakt 25 forebygger problemer med istapper i takrenner og skader som forårsakes av gjenfrosne nedløpsrør.

Enkel installasjon

Frostvakt 25 har en 4 meter lang ferdigmontert tilkoblingskabel med støpsel. Den kobles enkelt til et jordet vegguttak via jordfeilbryter. Du kan bruke Frostvakt 25 til takrenner og nedløpsrør for å smelte snø og hindre isdannelse, men også til andre områder der kulde og frost er et problem.

Intelligent varmekabel

Fordi varmekabelen er selvregulerende, kan den ikke overopphetes. Selv ikke om den legges på kryss for perfekt tilpasning til rennen. Den gir maksimal effekt bare der det trengs, altså i is og snø. På de delene av anlegget der snøen smelter og varmen ikke lenger trengs, regulerer kabelen ned effekten med opptil 50 %, noe som gjør den til en økonomisk frostbeskyttelse. Den er parallellresistiv, som betyr at den selvregulerende varmekabelen består av to parallelle ledere støpt i et halvledermaterial som tilpasser effekten etter omgivelsestemperaturen. Selv om det er plussgrader ute og man ikke trenger frostbeskyttelseseffekten, vil varmekabelen likevel være slått på. For å slå den helt av må du dra ut støpselet eller bruke Frostvakt Control, som slår av effekten ved plussgrader.

Frostbeskyttelse i takrenne og nedløpsrør

Frostvakt 25 er utmerket å bruke til midlertidige installasjoner i takrenner og nedløpsrør. Du fester den enkelt i rennen ved hjelp av Ebeco Smartclip R og kobler til et jordet vegguttak, 230 V, via jordfeilbryter. Enkelt å fjerne igjen når vinteren er over. Ved fast legging skal det brukes boks med strekkavlastning, og installasjonen skal gjøres i tråd med gjeldende elinstallasjonsforskrifter.

Frostbeskyttelse av varmepumpe

Frostvakt 25 kan med fordel monteres mot platen for å hindre at kondensvannet fryser, noe som varmekabler med lavere effekt vanligvis ikke har kapasitet til.

Frostbeskyttelse av rør

Frostvakt 25 kan brukes utvendig på rør Ø 75 mm eller større. Et rør med Ø 110 mm og 20 mm isolering klarer –30 °C når det beskyttes med Frostvakt 25. Mindre rør frostbeskyttes med Frostvakt 10, som gir lavere effekt.

Frostbeskyttelse av eiendommer

For større eiendommer anbefaler vi et langsiktig alternativ med fast installasjon. Ebecos snøsmelting tak er en lønnsom investering som skaper sikkerhet for både mennesker og eiendom. Systemet består av en robust varmekabel med en smart styring som minimerer energiforbruket.

  

F-10

F-10

F-10 er en selvregulerende varmekabel som selv registrerer omgivelsestemperaturen og regulerer effekten deretter. Fordi varmekabelen styrer seg selv, får du alltid en jevn varmefordeling og et kontrollert forbruk. F-10 har også en velutprøvd aluminiumsskjerm som gjør kabelen robust, men enkel å installere. 

Selvregulerende varmekabel

Kabelen er parallellresistiv, som betyr at den selvregulerende varmekabelen består av to parallelle ledere støpt i et halvledermateriale som tilpasser effekten etter omgivelsestemperaturen. Selv om det er plussgrader ute og man ikke trenger frostbeskyttelseseffekten, vil varmekabelen likevel være slått på. For å slå den helt av må du koble til en termostat, f.eks. EB-Therm 800. F-10 kan brukes både innvendig og utvendig for vannledninger og avløpsrør. 

Enkel å installere

Fordi kabelen er selvregulerende, kan den enkelt kappes og krysses for perfekt tilpasning til røret uten fare for overoppheting. Det trengs ingen kaldkabel. Aluminiumsskjermen gjør også at kabelen er enkel å avisolere og installere samtidig som den er robust. Det skal brukes jordfeilbryter ved alle varmekabelkonstruksjoner.

Drikkevannsgodkjent varmeløsning

F-10 og tilbehøret installeres med fordel i rør og ledninger for drikkevann. Dette fordi de er drikkevannsgodkjente iht. kravene i KTW og NSF/ANSI Standard 61. På denne måten blir F-10 og tilbehøret et drikkevannsgodkjent varmesystem der delene er tilpasset for å fungere perfekt sammen. 

Smarte tilbehør gjør jobben enda enklere

Med det komplette og drikkevannsgodkjente tilbehøret Til-/avslutningssett Silikon trengs det ingen varmepistol for å montere kabelen. I stedet brukes lim, og du slipper såkalt «varmt arbeid». Et annet smart tilbehør er Suppleringssett F-10 som, foruten å være drikkevannsgodkjent, også har oval pakning som er perfekt tilpasset kabelens form. Det gjør kabelgjennomføringens tetthet optimal og sikker. 

Klarer de tøffeste forholdene

F-10 er utviklet for å takle de kaldeste vintrene. Varmekabelen beskytter:

  • Ved innvendig legging, et 32 mm uisolert plastrør helt ned til –30 °C.
  • Ved utvendig legging på 32 mm plast- eller metallrør med 20 mm isolering, –20 °C.

Gjennom å legge kabelen dobbelt eller i spiral kan effekten forhøyes ytterligere.

Eksempler på bruksområder:

  • Vannrør
  • Avløpsrør
  • Dreneringsrør
  • Brønner

  

Frostvakt Control

Frostvakt Control

Ved å bruke Frostvakt Control kan du frostbeskytte energieffektivt og økonomisk.

Automatisk regulering

Frostvakt Control regulerer slik at varmen bare slås på når omgivelsestemperaturen nærmer seg frysepunktet. Brukes med fordel sammen med Frostvakt, men passer også utmerket til styring av andre frostbeskyttelses- og varmeholdingsprodukter.

Referanseprosjekt

Ebeco har lang erfaring med å skape løsninger med sine varmekabler for unike situasjoner.